KYRKAN


LKOMMEN TILL
VÅR KYRKA
Iconer_kyrkanKYRKAN MED NÄRHETEN TILL NATUREN
Välkommen in i kyrkan! Den står öppen för dig, med möjlighet att tända ett ljus. Mitt på dagen ringer klockorna  till andrum – gårdens egen puls. Andrum är vår middagsbön, en stilla stund med musik, gemensam bön och tystnad. Kyrkan är också mötesplatsen för gudstjänst, nattvardsfirande och lovsång.

Sommartid ordnar Skara stift sitt konfirmandläger i internatform här på Flämslätt.Dagligen får vi förmånen att välkomna och möta såväl enskilda som grupper. Det är fantastiskt att få möta människor med skiftande livsberättelser, erfarenheter och drömmar. Gården fungerar som en mötesplats mellan människor där var och en är respekterad och viktig. En mötesplats för delande, stimulans och personlig växt. Kyrkan står öppen för dig som vill tända ett ljus eller bara sitta ner en stund i bön och eftertanke. Ta gärna kontakt med oss om Du önskar tid för samtal eller undrar över något.

VAD VI KAN ERBJUDA FÖR DIG
Stiftsgården fyller en viktig roll som mötes- och fördjupningsplats för människor, där tro och tradition kan föras vidare.
Varför inte  slå dig ned vid vår ute-kyrka och blicka ut över Flämsjön. Här kan du sitta och känna lugnet komma
Varje sommar anordnar vi konfirmationsläger. Flämslätts eget konfirmationsläger är en möjlighet att konfirmeras under en internatvistelse och samtidigt få vänner för livet. Allra viktigast är att vi får mötas och dela en viktig tid i livet.