TRANOR VID HORNBORGARSJÖN


TITTA PÅ
TRANOR
BOKA
KONFERENS

Iconer_tranaSE FÅGLAR PÅ NÄRA HÅLL
Om man tar bilen, kan man uppleva Hornborgasjön och dess rika fågelliv. Trandansen i mars – april är ett måste om du är i området.Det är en mäktig syn att på vårkanten se 10 000 tranor på en och samma plats. Vid Naturum Trandansen finns en utkiksplats men även utställning och souvenirförsäljning. Kul att veta är att hanen generellt är något större än honan och att de flyttar i flock och flyger då i V-formation. Tranan har ett högljutt nasalt och skorrande trumpetande läte. Tranan häckar i ett område som sträcker sig ifrån Skandinavien och östeuropa österut till norra Kina och östra Ryssland. Vid häckningstid utför tranorna en spektakulär parningsdans på vissa utvalda arenor och vid Naturum Trandansen kan du beskåda detta underbara skådespel.

OM TRANAN
LÄNGD: ungefär 96 – 119 cm
VINGSPANN: 190 – 222 cm
VÄGER: 4–6 kilo
FJÄDERDRÄKT: Huvudsakligen grå

tranor