Flämslätts kyrka – en plats för andrum nära naturen

Kyrkan står öppen för dig med möjlighet att sitta ner en stund i stillhet och eftertanke, tända ljus eller be en bön. Många av veckans dagar ringer kyrkklockorna mitt på dagen till Andrum, gårdens egen puls. Andrum är vår middagsbön – en stilla stund med musik, textläsning, bön och tystnad. Kyrkan är också mötesplats för gudstjänst och nattvardsfirande. Några dagar i veckan finns diakon på plats på stiftsgården. Ta gärna kontakt med oss om du önskar samtal eller undrar över något.

Varje dag har vi glädjen att välkomna och möta både enskilda och grupper i olika åldrar. Människor med skiftande livsberättelser, erfarenheter och drömmar. Det är fantastiskt att få vara en mötesplats för delande, stimulans, mognad, Gudsmöte – en plats där var och en är viktig och respekterad och där tro kan få växa och fördjupas.

På Flämslätt ordnas många läger och konferenser och varje sommar arrangerar Skara stift ett konfirmationsläger i internatform (se länken nedan).

På gårdens område finns vår utekyrka vid stranden av den vackra Flämsjön – sitt gärna ner där och låt dig fyllas av stillheten i den rofyllda miljön. Eller meditera med hjälp av Frälsarkransens pärlor som finns på gräsmattan strax utanför kyrkan.

Välkommen till kyrkan mitt i Guds skapelse