Andrum i advent – klimat, hållbarhet musik och karg skönhet i ord och bild

Välkommen till Andrum i advent, 2–3 december 2022. Ett event som sätter fokus på klimatet och hållbarhet. Dessutom bjuds musikprogram samt föredrag om Antarktis karga skönhet.

Andrum i advent på Stiftsgården Flämslätt inleds klockan 16.00 fredag 2 december och avslutas fika klockan 14.15 lördag 3 december. Under eventet kommer det att bjudas på såväl intressanta inspel som diskussioner om klimatet och hållbarhet. Dessa viktiga arbetsområden för vår gemensamma framtid kommer, att varvas med musikprogram, morgonbön samt föredrag i ord och bild med Bengt-Åke Öhgren, präst: Skapelse pågår, skönheter i ett hotat Arktis. Dessutom bjuds mat, fika och spännande samtal med övriga deltagare.

Anmälan och eventinformation

Anmälan och bokning av logi görs till info@flamslatt.se eller 0511-304 40 senast 1 november.

Kostnad: Deltagaravgift 500 kronor. Logi tillkommer och bokas direkt hos Flämslätt. Boka rum på webben eller via telefon 0511-304 40. Deltagaravgift och logi betalas vid ankomst.

Vid avanmälan fyra veckor innan arrangemanget debiteras halva avgif­ten. Vid avanmälan två veckor innan debiteras hela avgiften.

Upplysningar: Annelie Kaljonare, stiftskonsulent, annelie.kaljonare@svenskakyrkan.se, 0511-26224

Hela programmet för Andrum i advent

FREDAG 2 DECEMBER

16.00 Samling

17.00 Kvällsmat

18.00 Välkommen och presentation

18.15 Föreläsning med Sandra Wilsson

Sandra arbetar som klimatstrateg i Skara stift.

19.30 Musikprogram med Emelie Dybeck och Sara Axelsson, Jordens röst.

Emelie arbetar med hållbar konsumtion på RISE- Sveriges forskningsinstitut och Sara är församlingsassistent i Apelvikshöjds kyrka i Varberg. De är också utbildade musikalartister.

20.00 Kvällsmacka.

LÖRDAG 3 DECEMBER

08.45 Morgonbön

09.00 Tre korta föreläsningar:

  • Lokalt – Globalt: Samordnad mobilisering, Judith Palmén. 
    • Judith arbetar nationellt från Linköpings stift med frågor kring mobilisering i hållbarhetsarbete 
  • Hur designar vi för en hållbar livsstil i vårt samhälle? Anna Lindgren. 
    • Anna arbetar med den västsvenska satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, med fokus på hur vi kan skapa en mer hållbar livsstil bland annat genom design. 
  • Klimatkrisen som en freds- och demokratifråga. Lina Alsterlund. 
  • Lina är processledare på Sensus Västra Sverige och arbetar med fokus på mänskliga rättigheter, Agenda 21 och fredsfrågor.

10.00 Fika

10.30 Panelsamtal under moderator Sandra Wilssons ledning

12.00 Andrum och lunch

13.15 Skapelse pågår, skönheter i ett hotat Arktis.

  • Foto och föredrag med Bengt-Åke Öhgren, präst

14.15 Avslutning och fika

Länk till PDF